logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Op initiatief van de diaconie van onze protestantse gemeente in Neede is deze werkgroep in september 2014 opgericht.
Namens onze gemeente wil de werkgroep mede invulling geven aan het werk van Voedselbank Oost Achterhoek, gevestigd te Lichtenvoorde, Mercatorstraat 35 Lichtenvoorde.

Doelstellingen
De hoofddoelstellingen van de Voedselbank Oost Achterhoek zijn tweeledig: steun aan huishoudens met zeer beperkte financiële mogelijkheden en tegengaan van voedselverspilling.
In dit gebied worden omstreeks 400 personen of gezinnen wekelijks voorzien van een voedselpakket. Zij zijn aangemeld door erkende hulpverlenings-instanties.

Ongeveer 100 Achterhoekse vrijwilligers zetten zich hiervoor in.
Wij vinden dat het op de weg ligt van onze protestants-christelijke gemeente om ons hiervoor in te zetten.
In samenspraak met de diaconie worden inzamelingsacties ontwikkeld en collectes gehouden.

Actie
Elke eerste zondag van de maand kunnen boodschappen worden aangebracht in het voorportaal van de kerk, onder de toren. Ook staat er dan een (melk)bus waarin geldelijke bijdragen kunnen worden gedaan. Van collecteopbrengsten worden regelmatig boodschappen gekocht door de werkgroep die regelt dat dit bij het centrale inzamel- en verdeelpunt in Lichtenvoorde terecht komt.

InformatieMeer inlichtingen en informatiefolders zijn bij de kerk te verkrijgen. Acties worden aangekondigd op deze website onder 'actueel', in het maandblad Ontmoeting en in de Chrch-app.De leden van de werkgroep zijn Janneke Rohaan, Wim Jansen, Johan ten Lohuis en Henny Habing.Contactpersoon: Henny Habing, 0545-292134