logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Alle zondagse kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Om de kosten hiervan voor de kerk te beperken, doet de kerkenraad een beroep op u om bij te dragen aan deze extra voorziening.

Hoe kunt u bijdragen? Door uw gift over te maken naar:

NL59 RABO 0347 0021 37 of NL48 INGB 0000 8711 86 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Neede o.v.v. Uitzending kerkdiensten.