logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede


Het pastoraat vinden we een zeer wezenlijk onderdeel van onze kerk. Onder pastoraat verstaan we samenkomen en bezoeken van mensen die oog hebben voor elkaar. Alle gemeenteleden kunnen hierbij een zeer belangrijke rol spelen.
We zien het als een uitdaging om naast het ouderenpastoraat ook andere leeftijdsgroepen (middengroepen, jongeren, kinderen) te betrekken in het samenkomen en samen delen.

Onder samen delen verstaan we het delen van blijdschap, maar ook verdriet, emoties en zorgen. Elkaar op de hoogte houden, zodat een saamhorige gemeenschap kan ontstaan die oog heeft voor elkaar. We voelen ons betrokken op de vragen van mensen in nood.
              

In onze gemeente hebben we twee "wijken", die weer onderverdeeld zijn in diverse "secties". Wilt u weten wie bijvoorbeeld uw predikant, wijkouderling of sectiehoofd is? Kijkt u dan naar de wijkindeling.