logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Antependia

In onze kerk wordt gebruik gemaakt van de liturgische kleuren. Deze hebben een symbolische betekenis. Iedere periode van het kerkelijk jaar heeft een kleur die bij die periode hoort. De kleur vind je terug in het kleed op de tafel (antependium) en in de stola die de predikant draagt.

Alle kleden hebben hetzelfde basismotief: een opspringende vis.

De antependia zijn gemaakt door de dames van de Bijenkorf.

 

Advent

Advent

De kleur is paars, wat staat voor: inkeer, boete, berouw en verwachting.
Op dit paarse kleed is Jesaja 11:1 uitgebeeld: “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei."

Kerst

Kerst

De kleur is wit, wat staat voor: reinheid, zuiverheid en vreugde. Op dit kleed is een ster afgebeeld. Het is een verwijzing naar Matteüs 2:2: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen."

Gewone zondagen

De 'gewone' zondagen

De kleur is groen, wat staat voor: hoop en toekomst. De afbeelding verwijst naar Johannes 15:1 e.v.: "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer, iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt."

40-dagentijd

40-dagentijd

De kleur is paars, wat staat voor: inkeer, boete, berouw en verwachting. De afbeelding is toegespitst op Goede Vrijdag, kruis en doornenkroon.

Pasen

Pasen

De kleur is wit, wat staat voor: reinheid, zuiverheid en vreugde. Het motief in het midden is het zogenaamde Christusmonogram. Het tweede motief verwijst naar een tekst uit Openbaring 22:13: "Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde."

Pinksteren

Pinksteren

De kleur is rood, wat staat voor: de geest, bloed en liefde. Het kleed draagt 7 vlammen, die verwijzen naar Handelingen 2:3: "Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten."

Een tweede gelegenheid om het rode kleed te gebruiken is bij het bevestigen van ambtsdragers of bevestiging van een nieuwe predikant. Het rood symboliseert dan het doorgeven de Geest.

 

 Liturgische kleuren