logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Het kerkelijk bureau draagt zorg voor de ledenadministratie en de financiële administratie.

De ingang is aan de achterzijde van Gebouw Diekgraven.
 
U kunt hier op dinsdagmorgen van 9.30 uur – 11.00 uur terecht voor:

  • kopen van collectemunten in de waarden van € 0,50 en € 1,00.
  • doorgeven van wijzigingen voor de ledenadminstratie (verhuizing, geboorte).
  • vragen m.b.t. verspreiding kerkblad Ontmoeting.
  • betalen van de kerkelijke bijdrage.
  • stellen van vragen.

Enkele vrijwilligers zijn bij toerbeurt aanwezig.

Bankrekeningnummers van de "Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Neede" zijn:

NL59 RABO 0347 0021 37

NL23 RABO 0135 6316 37

NL48 INGB 0000 8711 86


Contactgegevens Kerkelijk Bureau