logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Als onderdeel van de Diaconie worden er jaarlijks twee sobere maaltijden gehouden.
1 x in Gebouw Diekgraven en 1 x in het Achterhuis.
 
Een moment van bezinning in deze “vasten - veertig dagentijd”.
Een moment van je realiseren hoe het voedsel op deze aarde is verdeeld over de continenten.
Samen heel iets ervaren van een wereld die niet de onze lijkt te zijn en waar we toch deel van uitmaken.
Een wereld vol onrecht en machten, waar we bijna geen vat op hebben.
En toch…. We blijven geloven dat een druppel de steen kan uithollen.
We blijven hopen dat er meer mogelijk is voor deze wereld als wij het ook werkelijk willen.
Koken en samen eten op deze wijze laat je even stil staan bij het voedselprobleem en is een stukje bezinning met elkaar.
De opbrengst van deze avonden, is na aftrek van de minimale kosten, elk jaar voor een voedselprogramma van onze kerken.
We hopen dat u mee komt eten. U ben van harte welkom.


 
Informatie hierover kunt u vragen bij Annie Broekmaat tel. 292370 en Lieke Sies tel. 06 305 91 290