Oppasdienst

Tijdens de ochtenddienst is er opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat ouders van jonge kinderen de kerk kunnen bezoeken.

De oppasdienst wordt geleid door twee personen (minimaal één volwassene en zo mogelijk één jongere van minimaal 12 jaar). Zij zijn 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst aanwezig in Gebouw Diekgraven. Er is speelgoed aanwezig dat past bij de leeftijd van het kind. De leiding begeleidt de kinderen bij het spelen en levert zonodig enige verzorging (fles geven, verschonen etc.).

Contactpersoon: Linda Wanink tel: 296395