Kerkdiensten

Alle kerkdiensten (en andere activiteiten) zijn te vinden op de kalender.

Hieronder is voorlopig de meest recente kerkdienst te beluisteren. 

Zondag 29 maart 2020

Liturgie voor de viering op Palmzondag vanuit de Grote Kerk in Neede, 5 april 2020

Voorganger: ds. Wilma Onderwaater
Ouderling van dienst: dhr. Dick de Haas
Organist: mw. Grietje Hensens
 
Muziek 
Welkom door de ouderling van dienst
Woord van verwachting en groet
Muziek – NLB  lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Lezing uit de bijbel: Mat. 21:1-11
Muziek – NLB  lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd
Overdenking
Muziek - NLB  lied 552 Dit is een dag van zingen
Belijden
Gebed
Muziek – NLB  lied 256 Blijf met uw genade bij ons
Zegen, met woorden uit lied 416 vers 4
Muziek – NLB  lied 416 Ga met God
 
Wanneer u wilt bijdragen aan de collectes die in deze dienst gehouden zouden worden, kunt u een bedrag overmaken onder vermelding van collecte 5 april:
voor de diaconie naar NL55 RABO 0347 0008 51,
voor de kerk naar NL59 RABO 0347 0021 37