Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuurscollege van de gemeente. Hoofdtaak van de kerkenraad is het leiding geven aan het gemeente zijn: de opbouw van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
 
Kerkenraadsleden worden vanuit de gemeente gekozen en moeten dus een zo goed mogelijke vertegenwoordiging zijn van die gemeente. Aan hen wordt het beleid en de uitvoering van het werk in en door de gemeente toevertrouwd. Zij zijn de ambtsdragers.
 
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en predikanten.
 

Momenteel zijn dit:
 
Roelof Reinders, voorzitter
Dick de Haas, scriba (secretaris)
Jet Lieftink-Buijs, predikant
Wytze Andela, predikant
Marieke Andela-Hofstede, predikant
Boy van den Berg, wijkouderling
Rikie Kuiper, wijkouderling
Bert Rooiman, jeugdouderling
Niels Sies, ouderling-kerkrentmeester
Chris te Hennepe, ouderling-kerkrentmeester
Henk Schutman, diaken
Peter Hofstede, diaken
Bernard van Delft, ouderling met een bijzondere opdracht