NOODHULP CYCLOON IDAI

De 1e collecte in de dienst van zondag 24 maart is bestemd voor ‘Noodhulp cycloon Idai’

De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Kerk in Actie biedt hulp via lokale kerken en christelijke organisaties in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.

kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai'.

De diaconie dankt u hartelijk!