Van uw predikanten

Ter bemoediging

 
Brief van uw predikanten – ter informatie

31 juli 2020

Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Neede,

Het is inmiddels ruim 4 maanden geleden dat we onze pastorale brief aan u stuurden. We dachten toen dat de hele Covid-19 crisis een paar weken zou aanhouden. Nu weten we beter. We zitten er nog steeds middenin, al zijn er inmiddels de nodige versoepelingen. En tegelijk lezen we over een stijging van het aantal besmettingen. We zijn dus nog niet van de beperkende maatregelen af!

Het leven van ieder van ons veranderde in maart ingrijpend. Als u tot de ouderen behoort betekende dit dat u geen of veel minder bezoek kon ontvangen. Van anderen werd verwacht dat zij thuis werkten en tegelijk hun kinderen lesgaven. Jongeren moesten digitaal hun lessen en colleges volgen, stages stopten. Kinderen misten de regelmaat van school.
En ook voor ons veranderde er veel. Het bezoekwerk viel zo goed als stil. Het pastorale contact verliep vooral telefonisch, via e-mail en via kaarten of brieven. We namen extra diensten op ons, omdat de meeste gastpredikanten werden afgezegd. Vergaderingen werden opeens via Teams (digitaal) gehouden. En dat terwijl we ons nog aan het instellen waren op de veranderingen, die minder werken en de komst van een nieuwe collega met zich meebrachten. Kortom: het was voor ons best lastig om te schakelen.

Tegelijk leeft er bij ons grote dankbaarheid. Dankbaarheid voor de mensen die nieuwe dingen verzonnen, andere manieren om toch verbonden te blijven. Bijvoorbeeld het stiltemoment op woensdagavond in de Grote Kerk (per 1 juli jl. is dat gestopt) en kaartenacties rondom Pasen en Pinksteren.
Dankbaarheid dat er mensen waren die zo snel wisten te organiseren dat de diensten via internet gestreamd konden worden en er beeld bij het geluid kwam.

Inmiddels, u las het al in de Ontmoeting van juli, hebben we het bezoekwerk weer opgepakt. We komen niet spontaan bij u op bezoek, maar altijd op afspraak en volgens de regels (1,5 meter afstand, we geven geen hand en wassen onze handen tussen de bezoeken).

Inmiddels worden de diensten ruim 3 maanden gestreamd. Een topprestatie van het drietal dat dit technisch mogelijk maakt! Meer informatie over hoe de kerkenraad met het streamen verder wil gaan, leest u in de bijgaande brief van het Stream Team.

Sinds 1 juli kunnen we weer diensten houden waarbij u welkom bent. Voor alle regels rondom de diensten verwijzen we u naar het inlegvel dat bij de Ontmoeting van juli zat. Ook op de website vindt u hierover actuele informatie.
De kinderen hebben in deze periode elke zondag hun eigen nevendienst in gebouw Diekgraven. Zij komen dus niet in de kerk, maar we voelen ons natuurlijk wel verbonden.

Omdat we onderling voldoende afstand willen houden is het niet mogelijk het Avondmaal te vieren. In Ontmoeting staat dat op 30 augustus (mogelijk) een Avondmaalsdienst wordt gehouden, maar praktisch is dit met alle geldende regels niet uitvoerbaar. De dienst op 30 augustus zal daarom een gewone viering zijn.

Op dit moment kunt u geen gebruik maken van de Vlearmoesbus voor vervoer naar de kerk. Er zijn echter wel gemeenteleden die graag bereid zijn u te vervoeren met hun eigen auto. Als u gebruik wilt maken van dit vervoer kunt u (graag tijdig) contact opnemen met de coördinator, de heer J. Kuiper, tel. 292959.

We zien uit naar de dag waarop we weer volop samen mogen zingen in onze kerk. Tot dat moment zijn we blij met de zangers van onze Zanggroep, én vooral met veel mooie, bemoedigende liederen die ook nu hoop en uitzicht geven. Met een van die liederen willen we graag onze brief besluiten:

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest. (Lied 657: 4)

Met een vriendelijke groet,

uw predikanten,

ds. Jet Lieftink-Buijs, tel. 0545 293138, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ds. Wilma Onderwaater, tel. 0543 475469, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ds. Marieke Andela-Hofstede, tel. 0543 478797, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

 
17 juni 2020
 
In deze tijd willen we samen leven vanuit de goede hoop.
Soms gaat dat vanzelf, maar niet altijd. Oefening kan geen kwaad.
Daarom dit keer enkele teksten over hoop.

Hoop is een vlam die we in ons hart koesteren.
Iemand anders kan de vlam ontsteken,
maar het is aan ons om haar brandend te houden!

Oefening in de hoop
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
- Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
- Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
- Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
- Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
- Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met woorden.
- Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
- Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
- Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
- Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
- Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
- Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
- Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.
                                                            (Marinus van den Berg)
 

 
29 mei 2020
 
In aanloop naar Pinksteren is een nieuw lied gelanceerd, gezongen door mensen uit veel verschillende kerken. ‘U geeft rust’, door alles heen.
 
 

 
15 mei 2020
 
Voor de kinderen
 
Maar ook voor alle anderen.
Jullie mogen weer naar school. Maar er zijn nog steeds allemaal regels waar je je aan moet houden.
Dit liedje gaat erover dat regels soms best goed zijn:
 
 

 
11 mei 2020
 
Een oude, bekende zegenbede is de zegen van St. Patrick. Graag geven wij de woorden van deze bede aan u door.
 
Zegen van St. Patrick
 
De Heer is voor je
om je de juiste weg te wijzen.
 
De Heer is naast je
om je in de armen te sluiten
en je te beschermen tegen gevaar.
 
De Heer is onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
 
De Heer is in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
 
De Heer is om je heen
als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen vallen.
 
De Heer is boven je om je te zegenen.
 
Zo zegene jou God,
vandaag, morgen en voor altijd.
 
amen
 

 
1 mei 2020
 
Gebed van verzetsstrijder Bonhoeffer:

'Help mij bidden'
 
Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaande Duitse theoloog. Nadat hij deelnam aan een samenzwering tegen Hitler werd hij gevangengenomen.
Hij schreef dit morgengebed in gevangenschap in Berlijn voor zijn medegevangenen.

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen
 
In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.
 
Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.
 
Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!
 

 
25 april 2020
 
Na Pasen
 
Morgen is het de tweede zondag na Pasen. Het verhaal over Jezus’ verschijning aan het meer van Tiberias wordt gelezen. Dit is al de derde keer dat de opgestane Heer aan zijn leerlingen verschijnt.
Na de gebeurtenissen in Jeruzalem zijn de leerlingen overgegaan tot de orde van de dag. Zeven leerlingen zijn uitgevaren om te vissen. Vijf worden er bij name genoemd, twee niet. Je zou hier zo je eigen naam kunnen invullen.
Maar de leerlingen vangen niets. Dan verschijnt op de oever een onbekende man. Ze herkennen Hem niet. De man roept hen toe het net aan de andere kant van de boot uit te gooien. En de leerlingen luisteren.
Waarom? Kennelijk horen de leerlingen iets in zijn oproep dat hen raakt en herkennen ze onbewust de stem van de Opgestane.
Toen en ook nu, geven mensen gehoor aan die stem. Vaak merk je pas achteraf dat het de Levende was die de afstand overbrugde en je zei het over een andere boeg te gooien. En hoe wonderlijk, het net vult zich met vis. En je weet ‘het is de Levende’ die zich naar mij heeft toegewend.
(joh. 21:1-14)
 

 
16 april 2020
 
Filmpje Annemiek Schrijver:
 
 

 
12 april 2020
 
De Stille Week is anders dan alle andere jaren. Door het coronavirus zijn we letterlijk aan onze huizen gekluisterd, worstelend met vragen en onzekerheden.
Maar ook dit jaar wordt het weer Pasen. Ook dit jaar keren we ons naar het licht. Het paaslicht: niet de ontkenning van het donker, wel het gevecht daartegen. Mooi is dat verwoord in lied 600, een tekst van Sytze de Vries:
 
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
 
Licht, verschenen uit den hoge,
licht gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
 
Verbonden met allen die wereldwijd zoeken naar hoop en troost vieren we Pasen: Jezus leeft! Samen geloven we dat het paaslicht, aan liefde aangestoken, tóch overwint.
 
Wij wensen u en jullie allen gezegende dagen toe.

Uw predikanten
 

 
8 april 2020
 
Een gebed bij lied 1003 uit het liedboek.
 
Richt onze ogen op U
 
God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoelang.
 
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
 
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.
 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!

Amen.
 
Hans Tissink
 

 
Zondag 5 april is het Palmpasen, de zondag voor de Stille Week.

Op deze zondag staat het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem centraal.
Een mooi lied bij dit verhaal is het lied Dit is een dag van zingen, NLB lied 552.

 
In dit lied staat:
 
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
 
Geef ons vandaag de moed
het met Uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
 

 
31 maart 2020
 
Dit gebed kwamen we tegen op de PKN site en willen we u graag doorgeven.
 
God,
geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.
 
Irene van der Meulen
 

 
27 maart 2020
 
Wij (uw predikanten) hebben afgesproken ons rubriekje ‘ter bemoediging’ los te koppelen van de berichten van het crisisteam. Dat maakt het voor ons mogelijk om geregelder een berichtje met u te delen.
Judica

Komende zondag (29 maart), de 5e in de 40-dagen, is het zondag Judica, doe mij recht. ‘Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak’, zo lezen we (vers 1a). Het is een oproep aan God, die de onze zou kunnen zijn. We leven in onzekerheid. Zal het coronavirus nog meer ontwrichting brengen?
 
‘Verschaf mij recht, o God’.

Kun je God vragen om u/jou/mij recht te doen zonder zelf recht te doen aan anderen? Daarom versta ik het ook als een oproep om elkaar recht te doen. Recht doen aan mensen zonder rechten. Vluchtelingen op Lesbos, de straatmeisjes in Ghana (voor wie de uitgangscollecte op 29 maart bestemd zou zijn). Recht doen aan elkaar dichtbij. Je verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om een ander niet te besmetten.
 
Hoopvol
 
Het geeft hoop te zien waar dat al gebeurt. Ik hoop dat we iets daarvan zullen vasthouden. Ook als de dreiging van dit virus tot het verleden behoort.
 
Uw predikanten