Kerkdiensten uitzenden

met beeld en geluid...

 
31 juli 2020

Sinds Pasen wordt op zondagen in onze kerk m.b.v. bestaande, deels geleende, beschikbare (mobiele) apparatuur (camera op statief, laptop en veel kabels) de uitzending van de kerkdiensten verzorgd. Elke vrijdag wordt dit opgezet en op correcte werking getest. En op zondagochtend gebruikt voor uitzending. Met veel vallen en opstaan hebben we e.e.a. bereikt.

Het geluid komt (vanwege de goede akoestiek) van de bestaande geluidsapparatuur. We hebben veel positieve reacties ontvangen op de uitzendingen.

Aangezien we nog wel een tijdje te maken hebben met de Corona problematiek, en om de mensen thuis een betere beeldkwaliteit te kunnen bieden, heeft de kerkenraad besloten om de uitzendingen professioneler aan te pakken. Er komt een nieuwe, betere camera met een vaste opstelling, en het verzorgen van de uitzendingen gaat grotendeels automatisch verlopen. Het is de bedoeling om zonder extra mensen achter in de kerk te kunnen uitzenden. Daarnaast is ervoor gekozen om de opzet simpel te houden (ook vanwege de kosten!), maar wel met de mogelijkheid om te kunnen uitbreiden.

Momenteel zenden we uit via YouTube. We gaan echter gebruik maken van Kerkdienstgemist.nl. Deze is straks te bereiken via de website van onze kerk en rechtstreeks. Daarnaast is er een app beschikbaar voor uw mobiel en/of tablet (Apple en Android).

Het Woord van God is gratis maar het uitzenden ervan niet.

U zult begrijpen dat er een prijskaartje zit aan de aanschaf van nieuwe apparatuur.

De totale kosten zijn beraamd op €10.000,--.
De Diaconie neemt €5.000,-- voor haar rekening.
We hebben al een gift ontvangen van €2.000,--.

Om de kosten voor de kerk te beperken, doet de kerkenraad een beroep op u om bij te dragen aan de extra voorzieningen. Gezien de vele positieve reacties moet het lukken om de €3.000,-- bij elkaar te krijgen! Er is intussen al €625 binnen.

Hoe kunt u bijdragen? Door uw gift over te maken naar:

NL59 RABO 0347 0021 37 of NL48 INGB 0000 8711 86 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Neede o.v.v. Uitzending kerkdiensten.

Na meerdere maanden de uitzendingen verzorgd te hebben, komt er nu een einde aan deze manier van werken. Het Stream Team verheugt zich op de nieuwe apparatuur en weet zeker u daarmee een betere kwaliteit te bieden.

We hebben de uitzendingen met plezier verzorgd en we zullen het continueren.

Het Stream Team