Zondag 24 maart

U bent allen van harte welkom tijdens de dienst op zondag 24 maart

Voorganger is: Ds. H.J. Lieftink-Buijs

1e collecte is bestemd voor: Noodhulp cycloon Idai

Uitgangscollecte is bestemd voor: KIA, Stop kinderarbeid in India