Corona crisisteam

Het ingestelde crisisteam overlegt regelmatig met elkaar. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.
 
Er is een crisisteam gevormd dat van week tot week zal bekijken wat mogelijk en gewenst is.

Wilt u hulp aanbieden of hebt u hulp nodig? Dan kunt u bij dit crisisteam terecht. 
De leden van het crisisteam zijn:
 
-Roelof Reinders, tel. 0545 294102, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Dick de Haas, tel. 06 12429289, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-ds. Wilma Onderwaater, tel. 0543-475469, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Albert Habing, tel. 0545 292134, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Wilma Ebbekink, tel. 0545 474808, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

5 juni 2020
 
Vanaf juli weer kerkdiensten met gemeenteleden

Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer kerkdiensten kunnen worden gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden.
Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Het crisisteam is in samenspraak met de kerkenraad druk doende om de daarvoor vereiste protocollen op te stellen.
 
Besloten is weer te starten met diensten met gemeenteleden op 5 juli a.s., tijdens de overstapdienst.
Voor het bezoeken van die dienst zullen gericht gemeenteleden uitgenodigd worden.
 
In juni worden de diensten dus nog uitsluitend digitaal uitgezonden en is kerkgang fysiek nog niet mogelijk.
 

 
20 mei 2020
 
Openstelling kerk
De jammarkt gaat dit jaar niet door. Besloten is daarom de openstelling van de kerk deze zomer niet door te laten gaan.
 
Toekomst kerkdiensten
Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer beperkt kerkdiensten kunnen worden gehouden. Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Op landelijk niveau heeft de kerk daarvoor een protocol vastgesteld. Plaatselijk moet de kerkenraad dit uitwerken in een op het eigen kerkgebouw toegespitste invulling.
Besloten is voor het maken van voorstellen daarover het crisisteam uit te breiden met de kosters en de heren Peter Hofstede en Niels Sies.
 
Digitaal vergaderen
De kerkenraad zal in juni weer digitaal vergaderen. Planning is dat de juli-vergadering weer in fysieke vorm kan omdat we kunnen voldoen aan de dan gelden voorwaarden.
 

28 april 2020
 
Hemelvaartsdag
De viering op Hemelvaartsdag wordt samen voorbereid door ds. Wilma Onderwaater en ds. Eveline Struijk (Eibergen). De dienst zal die dag vanuit de kerk in Eibergen tegelijkertijd in Neede en Eibergen worden uitgezonden.
 
Digitaal vergaderen
Nu een aantal van de getroffen maatregelen rondom het coronavirus langer duren en sommige mogelijk zelfs structureel worden lijkt het gewenst dat ook de kerkenraad weer gaat vergaderen.
Plan is om de geplande kerkenraadsvergadering van 11 mei in digitale vorm door te laten gaan.
 
Pinkstergroet
Net als met Pasen zullen we rond Pinksteren onze bewoners van de zorgcentra vanuit de kerk een kaart sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 20 maart 2020

Vrijdag 20 maart is het ingestelde crisisteam voor een eerste overleg bij elkaar geweest. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.

De korte vieringen die de komende zondagen in de kerk – zonder kerkgangers – worden gehouden zijn te beluisteren via de kerkradio. Daarnaast zal het mogelijk gemaakt worden de vieringen terug te luisteren via onze website pkn-neede.nl

Vanaf volgende week zal er een gecombineerde Kerkgroet/Liturgie voor de vieringen worden samengesteld. Deze zal zoals gebruikelijk worden bezorgd bij de luisteraars van de kerkradio en in de Chrch App geplaatst worden.

De geplande vesperdiensten kunnen uiteraard ook geen doorgang vinden.

Omdat we er rekening mee moeten houden dat deze situatie nog wel enige tijd kan duren hebben we ook alvast een eerste gedachtewisseling gehouden over de vieringen in de Stille week en met Pasen. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

Landelijk is het platform nietalleen.nl gelanceerd voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van mensen die aan huis gebonden zijn en praktische hulp zoeken en leden van lokale kerken en parochies die dit willen bieden. Ook onze diaconie heeft zich hierbij aangesloten.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 27 maart 2020
 
Paasgroet
Nu we (ook) niet meer op bezoek kunnen bij onze bewoners van de zorgcentra zullen we vanuit de kerk hen een paasgroet sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 
Collectes
Omdat er in deze periodes geen kerkgangers zijn is het niet mogelijk de gebruikelijke collectes te houden. Voor hen die de behoefte hebben bij te dragen in deze collectes zullen in de liturgie rekeningnummers worden vermeld waarop deze bijdragen kunnen worden overgemaakt.