Corona crisisteam

Het ingestelde crisisteam overlegt regelmatig met elkaar. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.
 
Er is een crisisteam gevormd dat van week tot week zal bekijken wat mogelijk en gewenst is.

Wilt u hulp aanbieden of hebt u hulp nodig? Dan kunt u bij dit crisisteam terecht. 
De leden van het crisisteam zijn:
 
-Peter Hofstede, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Albert Habing, tel. 0545 292134, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-ds. Wilma Onderwaater, tel. 0543-475469, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Niels Sies, tel. 0545 880028, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Wilma Ebbekink, tel. 0545 474808, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Alie Timmerije, tel. 0545 293528, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Engbert Bloemberg, tel. 0545 293059, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

29 maart 2022

Het crisisteam is weer bij elkaar geweest om te bezien welke aanpassingen we kunnen doen nu vrijwel alle maatregelen van de overheid zijn vervallen. Dit ook gezien het gegeven dat er nog steeds veel besmettingen zijn maar dat deze besmettingen minder ziekmakend blijken.

Vanaf zondag 10 april starten we weer met koffiedrinken achter in de kerk na afloop van de diensten.

We gaan weer werken met het “rooster” dat we hanteerden voordat de pandemie begon:

de eerste zondag van de maand koffiedrinken in Diekgraven en op de overige zondagen achter in de kerk.

Verder staan voortaan de voorgangers na afloop van de dienst weer achter in de kerk.

Het is echter niet de bedoeling dat zij alle kerkgangers de hand schudden.

Verder hebben we afgesproken dat we in elk geval gedurende de maand april de huidige manier van collecteren (met schalen onder de toren) nog voortzetten en geen gebruik maken van de collectezakken.

 


18 februari 2022

Vanaf zondag 27 februari is ook in de kerk geen afstand en mondkapje meer nodig.

Afgelopen dinsdag heeft de regering de nodige versoepelingen van de coronaregels bekend gemaakt. Dat geeft ook ruimte om de kerkdiensten met minder beperkingen te houden.

Vanaf zondag 27 februari is een mondkapje niet meer nodig en hoeft er ook geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden. Alle stoelen kunnen dus weer bezet worden. (Uiteraard mogen degenen die dat zelf graag willen een mondkapje blijven gebruiken en respecteren we hun wens om afstand te blijven houden).

U kunt zelf uw stoel kiezen; we stoppen met het begeleiden naar zitplaatsen door coördinatoren.

Voorzichtigheid blijft natuurlijk gewenst.

Op enkele punten wijken we nog af van de gebruikelijke gang van zaken voordat corona intrede deed. Zo blijft geen handen schudden basisregel. De voorganger zal voorlopig na afloop van de dienst dan ook niet bij de uitgang staan.

We gaan ook nog door met de huidige opstelling van collecteschalen onder de toren in plaats van het gebruik van collectezakken.

Na afloop samen koffiedrinken in Diekgraven.

Koffiedrinken na afloop in de kerkruimte lijkt ons nog niet passend. In plaats daarvan zullen we vanaf 27 februari elke zondag in gebouw Diekgraven (zittend) met elkaar een kopje koffie kunnen drinken.

Uiteraard zijn we heel blij dat dit allemaal weer mogelijk is.

 


28 januari 2022

Na de jongste versoepelingen vanuit de regering is het advies van de landelijke kerk nu het maximale aantal bezoekers van kerkdiensten weer te bepalen aan de hand van de afstandsnorm van anderhalve meter en het aantal zitplaatsen. Wij willen dat advies ook nu weer volgen. Dat betekent dat we vanaf a.s. zondag weer teruggaan naar de situatie begin december en er dus gelukkig meer dan 50 aanwezigen in de kerk kunnen zijn.

Er zullen tussen niet-huisgenoten twee lege stoelen moeten worden aangehouden.

En uiteraard blijven de basisregels van toepassing, zoals afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij klachten en een mondkapje dragen zolang men niet op de plek zit.

Net als voorheen hoeft u zich niet vooraf aan te melden voor de diensten en zult u door de coördinatoren weer naar een zitplaats worden begeleid.

Uiteraard zijn we heel blij dat dit weer mogelijk is.

 


 20 januari 2022

Het crisisteam heeft weer gekeken naar de gevolgen van de versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid voor de kerkdiensten.

Vanuit de landelijke kerk is het advies nu om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn bij de kerkdiensten. Tegelijkertijd is aangekondigd dat volgende week (25 januari) de situatie opnieuw zal worden beoordeeld. De hoop en verwachting is dat er vanaf zondag 30 januari weer meer mogelijk zal zijn.

Om voortdurende veranderingen en daarmee onduidelijkheid te voorkomen hebben er voor gekozen de dienst van a.s. zondag 23 januari nog digitaal te houden. Vanaf zondag 30 januari kunnen dan weer kerkgangers bij de dienst aanwezig zijn. Het zal dan gaan om tenminste 50 aanwezigen maar we hopen uiteraard op ruimere mogelijkheden.

Zodra dit duidelijk is melden we dat uiteraard op de app en website.

 


 eind december 2021

Het crisisteam heeft gekeken naar de gevolgen van de jongste coronamaatregelen van de overheid. Vanuit de landelijke kerk zijn er aanbevelingen gedaan hoe met deze lockdown om te gaan en die volgen we plaatselijk ook.

Voor de kerkdiensten betekent het dat we weer terug moeten vallen op uitsluitend de digitale vorm. Bij de vieringen zullen – buiten de meewerkenden - geen gemeenteleden in de kerk aanwezig kunnen zijn. Dit zal helaas ook gelden voor de dienst op Eerste Kerstdag en daarmee ook voor degenen die zich voor deze dienst al hadden aangemeld.

Uiteraard worden de diensten gestreamd en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

De huidige lockdown is afgekondigd voor de periode tot 15 januari. Uiteraard moeten we afwachten wat er tegen die tijd verder besloten wordt.

Wel is het voor het crisisteam duidelijk dat ook de geplande gebedsdienst voor ouderen op 28 januari geen doorgang zal kunnen vinden.

 


 begin december 2021

Vanwege de strengere coronamaatregelen zal in de dienst van a.s. zondag 12 december geen avondmaal worden gevierd.

De dienst op de derde adventszondag zal dus alleen een viering van Woord en Gebed zijn.

 


 27 september 2021

We gaan weer zingen in de kerk!

Hoewel corona nog altijd onder ons is heeft de overheid besloten verschillende beperkingen op te heffen, omdat de gezondheidsrisico’s aanzienlijk kleiner zijn geworden.

Het crisisteam heeft er daarom voor gekozen ook voor onze kerkdiensten verschillende veranderingen door te voeren.

Dat begint al meteen bij binnenkomst in de kerk. De zogenaamde gezondheidscheck wordt niet meer toegepast, dat wil zeggen aan u wordt niet meer gevraagd of u zich goed gezond voelt. (uiteraard blijft de basisregel gelden dat u thuis blijft bij klachten.)

Ook wordt u niet meer geregistreerd.

Bij diverse gelegenheden is het sinds 25 september verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Als kerk zullen wij hier niet naar vragen. Ieder is van harte welkom de dienst mee te vieren.

Hoewel de anderhalve meter afstandsregel is afgeschaft geldt nog wel het dringende advies “gepaste afstand” te houden. Wij denken dat dat kan door tussen niet-huisgenoten 1 stoel onbezet te laten. Dat betekent dus 1 stoel minder afstand dan op dit moment. Natuurlijk mag u desgewenst ook twee stoelen afstand houden. Coördinatoren zullen u blijven begeleiden naar een stoel en aan hen kunt u kenbaar maken als u meer dan 1 stoel tussenruimte wenst.

Het lijkt ons verantwoord om vanaf 3 oktober weer samen alle liederen te zingen. Gezien de grote behoefte die daaraan bestaat zijn we uiteraard blij daaraan tegemoet te kunnen komen. Daarbij wordt er nog nadrukkelijk gekeken in hoeverre de ventilatie in de kerk (ramen die open kunnen) kan worden verbeterd.

Omdat “gepaste afstand” nodig blijft zullen we voorlopig de opstelling van de stoelenrijen niet veranderen, blijft het middenpad gesloten en zullen links en rechts op elkaar moeten wachten bij het verlaten van de kerk. Ook de collecteschalen blijven onder de toren staan en na afloop samen koffiedrinken kan voorlopig alleen nog maar buiten.

Kortom, er blijven nog een aantal beperkingen, maar er zijn belangrijke positieve veranderingen!

 


 24 juni 2021

Kerkbezoek

Gelet op de gunstige ontwikkeling in de maatschappij m.b.t. het COVID virus en de nieuwe landelijke adviezen voor het houden van kerkdiensten heeft het crisisteam besloten het aantal van 30 kerkgangers los te laten. Voortaan kunnen tot maximaal 100 mensen de dienst bijwonen.

Met dit aantal kerkgangers kan de onderlinge afstand van 1 ½ meter worden gewaarborgd. Het is nu ook niet meer nodig om vooraf te reserveren, wel blijft de registratie van bezoekers.

Wanneer u komt wordt u gevraagd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen (afstand bewaren, handen wassen, hoesten in elleboog, thuis blijven bij klachten etc.) en in de kerk de aanwijzingen van de coördinatoren (herkenbaar aan hun hes) op te volgen.

Het zingen wordt nog altijd verzorgd door leden van de liedboekgroep, maar we zullen als gemeente de dienst zingend afsluiten.

Uiteraard worden de diensten ook gewoon online uitgezonden.

Het is fijn dat er weer de mogelijkheid is om elkaar na de dienst te ontmoeten. Met ingang van 4 juli wordt er weer koffiedrinken georganiseerd. Dit is buiten op het kerkplein en kan natuurlijk alleen bij mooi en droog weer.

Van harte welkom!

 


28 mei 2021

Het crisisteam heeft besloten dat per 13 juni de erediensten weer bezocht kunnen worden door max. 30 gemeenteleden. Dit past binnen de landelijke richtlijnen en het beleid van de kerk. Wel dient u te reserveren en wordt u zondags geregistreerd. Uiteraard blijft er gestreamd worden en mag er helaas nog steeds niet gezongen worden behalve door 4 leden van de Liedboekgroep.

Wijze van reserveringen

Om voor een zondagse dienst te reserveren, dient men het kerkelijk bureau te bellen. Dit kan maandag- en dinsdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur. Telefoon 294229. Wie daartoe niet in de gelegenheid is, kan op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur dhr. Niels Sies bellen, telefoon 0612322609. Als er meer dan 30 personen zich willen opgeven, zullen die naar de volgende zondag worden verwezen. Dan komt men bovenaan de nieuwe lijst en is men verzekerd van een plaats. Men kan niet voor meerdere weken tegelijk afspreken. Men kan alleen reserveren voor de komende zondag. De medewerkers aan de dienst worden niet meegerekend bij het aantal kerkgangers.

 


6 mei 2021

De Projectgroep van het moderamen van de PKN heeft een aanbeveling/suggestie gedaan voor het organiseren van diensten voor ouderen die gevaccineerd zijn. Deze diensten zouden naast de gebruikelijke eredienst op de zondagen kunnen worden georganiseerd.

Wij vinden het ethisch niet verantwoord om een tweedeling te maken in de gemeente. Besloten wordt dit idee niet over te nemen.

Hoewel onlangs de officiële richtlijnen weer meer ruimte bieden voor het houden van kerkdiensten met 30 kerkgangers, vinden we dat het nog te vroeg is om hiermee te starten. De reden is dat de besmettingscijfers nog erg hoog liggen en de geluiden uit de zorg, ziekenhuizen nog verontrustend zijn. De gehoopte daling van de besmettingscijfers t.g.v. de vaccinatie is nog niet duidelijk waar te nemen. Om deze reden is ook in onze samenleving - na de eerste voorzichtige versoepelingen - geen sprake van verdere versoepelingen. Als we overgaan tot diensten met kerkgangers moet dat niet weer ingetrokken hoeven te worden (zoals in december). We volgen de landelijke ontwikkelingen en besluiten eind mei de situatie opnieuw te bekijken.

Voorzichtig willen we wel weer iets meer ruimte geven in de uitvoering van de kerkdiensten. Een eerste stap zou de medewerking van zangers kunnen zijn. Met ingang van 23 mei (Pinksteren) zullen leden van de liedboekgroep weer liederen zingen.

 


18 maart 2020

Voorlopig nog geen diensten met gemeenteleden.

Onlangs was er in het nieuws dat (het moderamen van) onze landelijke kerk nadrukkelijk onder de aandacht bracht dat – onder voorwaarden - in beginsel diensten met een beperkt aantal gemeenteleden (30) mogelijk zijn. Dit werd gedaan omdat intussen al een langdurige periode verstreken is waarin geen fysieke kerkdiensten gehouden zijn en daaraan wel de nodige behoefte is.

Naar aanleiding van deze berichten hebben het crisisteam en de kerkenraad hier nog eens nadrukkelijk over gesproken. Hoewel er uiteraard het nodige begrip bestaat voor de behoefte aan fysieke ontmoeting blijven wij van mening dat het op dit moment niet verantwoord is weer te starten met kerkdiensten met gemeenteleden. De bestaande onzekerheden over een mogelijke nieuwe golf en de toenemende besmettingscijfers geven ons nu geen andere keus.

We gaan voorlopig dan ook door met uitsluitend digitale diensten.

 


17 december 2020

Voorlopig alleen digitale diensten.

Het crisisteam is bijeen geweest om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Op basis van de ingestelde lockdown en ook gelet op de nadrukkelijke oproep van de landelijke kerk om in deze periode ons te beperken tot digitale diensten, achten we het niet verantwoord door te gaan met het plan om vanaf Kerstavond weer diensten met gemeenteleden te gaan houden. Tot en met 17 januari a.s. zullen we dus helaas blijven doorgaan met uitsluitend digitale diensten.

Zodra de omstandigheden verbeteren en maatregelen worden verruimd zullen we uiteraard de situatie opnieuw bekijken.


13 november 2020

Het crisisteam is in de afgelopen weken weer een aantal keren bijeen geweest om te bezien wat de gevolgen zijn van de – helaas – verscherpte maatregelen die op dit moment gelden.

Voor veel activiteiten moet gezocht worden naar alternatieve vormen.  Bij de gebruikelijke activiteiten is het al snel moeilijk om te voldoen aan de eis van 1½ meter afstand en maximale groepsgroottes.

De kerkdiensten blijven voorlopig nog uitsluitend digitaal. We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet. Zodra de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus de regering aanleiding geven om maatregelen te verzachten of af te bouwen kijken we uiteraard direct naar nieuwe mogelijkheden. Of er in de komende tijd van Advent en Kerst ontwikkelingen komen zullen moeten we nu nog afwachten.

Voor de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) wordt (beperkt) gelegenheid geboden aan nabestaanden van overledenen om de dienst bij te wonen.

Helaas is er ook behoorlijk lijstje met activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Zo gaan verschillende kerstconcerten dit jaar niet door, is voor de jongeren deelname aan Sirkelslag niet haalbaar en kan de ontmoetingsmiddag voor ouderen op 29 november ook niet door gaan.

Ook zal dit jaar op Eerste Kerstdag het gebruikelijke kerstspel niet door kunnen gaan. Op dit moment wordt nog gekeken naar alternatieven hiervoor.

Daarnaast worden ook nieuwe (digitale) activiteiten opgezet.

Kijkt  u bijvoorbeeld naar de muzikale uitzending op zaterdagavond 21 november van onze organisten en leden van de liedboekgroep?

 


 

7 oktober 2020

Vanaf a.s. zondag 11 oktober alleen nog online-diensten.

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord of gelezen heeft de regering de maatregelen verscherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om kerkdiensten met gemeenteleden te houden.

Besloten is vanaf a.s. zondag geen diensten met gemeenteleden meer te houden en de kerkdiensten uitsluitend online uit te zenden.

Uiteraard realiseren wij ons dat dit een ingrijpend besluit is. Uit het oogpunt van veiligheid voor een ieder lijkt ons dit besluit echter noodzakelijk.

 

Gemeenteavond op 12 oktober gaat niet door.

Om dezelfde reden als het beëindigen van de kerkdiensten met gemeenteleden gaat ook de gemeenteavond op maandag 12 oktober niet door.

Via Ontmoeting zal de komende tijd de nodige informatie verspreid worden over de toekomstige (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. Daarbij wordt ook een beroep op u gedaan mee te denken bij de te maken keuzes

 


 

5 oktober 2020

Aangepaste situatie kerkelijke bijeenkomsten na nieuwe coronamaatregelen

U heeft het deze week ongetwijfeld meegekregen. Het corona virus verspreidt zich veel sneller dan wij met z’n allen hoopten. Het crisisteam en de kerkenraad heeft zich vanaf het begin van de corona uitbraak op het standpunt gesteld, dat alle regeringsmaatregelen gevolgd worden en dat we ook de adviezen van onze landelijke kerk volgen. Dat alles heeft nu (weer) geleid tot gevolgen voor de wijze waarop we elkaar ontmoeten bij onze vieringen.

  • De zanggroep die voor ons op het liturgisch centrum de liederen zingt wordt vooralsnog beperkt tot maximaal 5 personen
  • Iedereen wordt zeer dringend verzocht het advies van onze regering inzake het dragen van mondkapjes in binnenruimtes op te volgen. Dat betekent dat we u verzoeken voortaan een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek uit ons kerkgebouw. Als u zit kan het mondkapje af.

Laten we met elkaar het goede voorbeeld geven en zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus

 


 
 
2 september 2020
 
Voor oogstgeschenk worden alternatieven gezocht.

Op 8 november zal de jaarlijkse oogstdienst worden gehouden. Onder de huidige omstandigheden lijkt het niet verantwoord op de gebruikelijke manier de fruitbakjes voor deze dienst samen te stellen en te bezorgen. De diaconie onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieven voor het fruitbakje.

Viering Heilig Avondmaal weer mogelijk.

Op 4 oktober staat viering van het Heilig Avondmaal op het dienstenrooster.

Nu als gevolg van de aanschaf van een nieuwe camera het middenpad in de kerk niet meer nodig is voor allerlei kabels en de opstelling van de camera kan deze viering doorgaan. Uiteraard zullen hierbij nog steeds wel wat aanpassingen nodig zijn op de gebruikelijke gang van zaken.

Voor het gebruik van de kerk blijft het vastgestelde protocol gelden.

Er zijn meerdere verzoeken gedaan om gebruik te mogen maken van de kerkruimte.

Wanneer dat binnen de geldende regels mogelijk is wordt daar medewerking aan verleend.

Zo wordt de kerk binnenkort b.v. gebruikt voor bijeenkomsten van de PCOB en zal er op 12 oktober een gemeenteavond in de kerk worden gehouden.

Zingen is in onze kerk niet mogelijk met inachtneming van de voorschriften. Daarom worden (repetities van) zangkoren niet toegestaan.

 


 
5 juni 2020
 
Vanaf juli weer kerkdiensten met gemeenteleden

Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer kerkdiensten kunnen worden gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden.
Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Het crisisteam is in samenspraak met de kerkenraad druk doende om de daarvoor vereiste protocollen op te stellen.
 
Besloten is weer te starten met diensten met gemeenteleden op 5 juli a.s., tijdens de overstapdienst.
Voor het bezoeken van die dienst zullen gericht gemeenteleden uitgenodigd worden.
 
In juni worden de diensten dus nog uitsluitend digitaal uitgezonden en is kerkgang fysiek nog niet mogelijk.
 

 
20 mei 2020
 
Openstelling kerk
De jammarkt gaat dit jaar niet door. Besloten is daarom de openstelling van de kerk deze zomer niet door te laten gaan.
 
Toekomst kerkdiensten
Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer beperkt kerkdiensten kunnen worden gehouden. Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Op landelijk niveau heeft de kerk daarvoor een protocol vastgesteld. Plaatselijk moet de kerkenraad dit uitwerken in een op het eigen kerkgebouw toegespitste invulling.
Besloten is voor het maken van voorstellen daarover het crisisteam uit te breiden met de kosters en de heren Peter Hofstede en Niels Sies.
 
Digitaal vergaderen
De kerkenraad zal in juni weer digitaal vergaderen. Planning is dat de juli-vergadering weer in fysieke vorm kan omdat we kunnen voldoen aan de dan gelden voorwaarden.
 

28 april 2020
 
Hemelvaartsdag
De viering op Hemelvaartsdag wordt samen voorbereid door ds. Wilma Onderwaater en ds. Eveline Struijk (Eibergen). De dienst zal die dag vanuit de kerk in Eibergen tegelijkertijd in Neede en Eibergen worden uitgezonden.
 
Digitaal vergaderen
Nu een aantal van de getroffen maatregelen rondom het coronavirus langer duren en sommige mogelijk zelfs structureel worden lijkt het gewenst dat ook de kerkenraad weer gaat vergaderen.
Plan is om de geplande kerkenraadsvergadering van 11 mei in digitale vorm door te laten gaan.
 
Pinkstergroet
Net als met Pasen zullen we rond Pinksteren onze bewoners van de zorgcentra vanuit de kerk een kaart sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 20 maart 2020

Vrijdag 20 maart is het ingestelde crisisteam voor een eerste overleg bij elkaar geweest. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.

De korte vieringen die de komende zondagen in de kerk – zonder kerkgangers – worden gehouden zijn te beluisteren via de kerkradio. Daarnaast zal het mogelijk gemaakt worden de vieringen terug te luisteren via onze website pkn-neede.nl

Vanaf volgende week zal er een gecombineerde Kerkgroet/Liturgie voor de vieringen worden samengesteld. Deze zal zoals gebruikelijk worden bezorgd bij de luisteraars van de kerkradio en in de Chrch App geplaatst worden.

De geplande vesperdiensten kunnen uiteraard ook geen doorgang vinden.

Omdat we er rekening mee moeten houden dat deze situatie nog wel enige tijd kan duren hebben we ook alvast een eerste gedachtewisseling gehouden over de vieringen in de Stille week en met Pasen. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

Landelijk is het platform nietalleen.nl gelanceerd voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van mensen die aan huis gebonden zijn en praktische hulp zoeken en leden van lokale kerken en parochies die dit willen bieden. Ook onze diaconie heeft zich hierbij aangesloten.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 27 maart 2020
 
Paasgroet
Nu we (ook) niet meer op bezoek kunnen bij onze bewoners van de zorgcentra zullen we vanuit de kerk hen een paasgroet sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 
Collectes
Omdat er in deze periodes geen kerkgangers zijn is het niet mogelijk de gebruikelijke collectes te houden. Voor hen die de behoefte hebben bij te dragen in deze collectes zullen in de liturgie rekeningnummers worden vermeld waarop deze bijdragen kunnen worden overgemaakt.