Beroepingswerk

Op een extra ingelaste kerkenraadsvergadering op donderdag 26 september heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van het beroepingswerk. Zij hebben
ds. Wilma Onderwaater, predikant te Aalten, voorgedragen als de te beroepen predikant. De kerkenraad is hier unaniem mee akkoord gegaan en besloot het beroep uit te brengen.
Lees meer...